Yazarlara Notlar

Yazım Kuralları

 1. Metinler Microsoft Word programında düzenlenmiş olmalıdır.
 2. Metnin başlığı tamamen büyük harf, kalın ve 14 punto olmalıdır.
 3. Metnin yazarının ismi ünvan bilgisi olmadan yazının başlığının sağ altına Times New Roman 12 punto olarak yazılmalıdır.
 4. Yazarın adının sonuna (*) simgesi ile otomatik dipnot olarak ilk sayfanın sonuna eklenmelidir. Metnin yazarına ait bilgiler Times New Roman 9 punto olarak aralara virgül konularak (Ünvanı …, … Üniversitesi, … Fakültesi, … Bölümü Öğretim Üyesi) şeklinde sonuna nokta bulunmayan bir cümle olarak yazılmalıdır. Yazarın ORCID numarası ve elektronik posta adresi bir alt satıra aynı punto ile yazılmalıdır.
 5. Yazının en az 300, en fazla 400 sözcükten oluşan bir Fransızca ve bir İngilizce özeti bulunmalıdır. Özetlerin başlıkları sayfa ortasına hizalanmış olarak tamamen büyük harfle, kalın ve 9 punto olmalıdır. Özet metni 9 punto olmalı, iki yana yaslanmış olarak düzenlenmelidir. Özetlerin sonuna kalın olarak yazılmış (Mot-clés: / Keywords:) başlığıyla italik olarak ve aralarda virgülle (“article” kullanılmadan) yazılmış 8 adet anahtar sözcük olmalıdır.
 6. Metin New Roman 11 punto, tek satır aralığıyla ve her paragraf başında girinti yapılarak yazılmalıdır.
 7. Metin içerisinde yer alan yapıt adları tırnak kullanılmadan italik olmalıdır.
 8. Metin içinde bulunan 4 satırın altındaki alıntılar 11 punto, italik ve tırnak içinde olmalıdır. 4 satırın üzerindeki alıntılar 11 punto italik olarak tırnak içine alınmadan 2cm içeriden bloklanmalıdır.
 9. İlk sayfada yer alan yazarın tanıtım bilgileri haricindeki bütün notlar ve kaynakça bilgileri metnin sonunda otomatik son not olarak düzenlenmelidir. Son notlar: NOTLAR (9 punto kalın ve tamamı büyük harfle) başlığı altında otomatik, Times New Roman 9 punto olarak yazılmalıdır.
 10. Kaynakça için aşağıda yer alan düzenleme kullanılmalıdır:

KAYNAKÇA

(Kitap)

 1. Soyad, Ad, Kitap başlığı, Yayınevi, Yayımlandığı şehir, Yayım yılı.

(Makale)

 1. Soyad, Ad, “Makale Başlığı”, in Dergi başlığı, cilt, sayı, Yayınevi, Yayımlandığı şehir, Yayım yılı, sayfa aralıkları.

(Elektronik Dergi)

 1. Soyad, Ad, “Makale Başlığı”, in Dergi Adı, cilt, sayı, sayfa numaraları. Gg/Ay/yyyy tarihinde http.//ağ adresinden erişildi.

Frankofoni’de yayımlanması istenen yazıların tinal@hacettepe.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Frankofoni Türkçe Makale için şablon:

Frankofoni Türkçe Şablonu indirmek için tıklayınız.