Yayın Kurulu

Kemal ÖZMEN (Hacettepe University)

Arzu ETENSEL İLDEM (Ankara University)

Gül TEKAY BAYSAN (Gazi University)

Emine DEMİREL (Yıldız Technical University)

Seza YILANCIOĞLU (Galatasaray University)

Özlem KASAP (Hacettepe University)

Şirin YENER (Bilkent University)

Pierre BASTIN (Hacettepe University)