Ortak Kitap No : 8 – 1996

BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (III) DOSSIER BAUDELAIRE (III)
Uyuşumlar Theoria’sına Bir Giriş Denemesi / Tuğrul İnal – Baudelaire’de Çağrışımlar / A. Hamit Sunel – Dikey ve Yatay Uyuşumlar: Evrensel Benzeşme ve Eşduyum / Abidin Emre – Şiirimiz ve Baudelaire / Sevim Akten – Baudelaire’den Tarancı’ya Kokular, Renkler ve Sesler” / Kemal Özmen – Baudelaire’den Vassaf’a Kanat Sesleri / Gürkan Doğan – Laforgue, Baudelaire, T.S. Eliot ve Modernist Şiirin Öyküsü / Oya (Batum) Menteşe Baudelaire’in İki Yüzü: Jean – Paul Sartre ve Jean Pierre Richard / M. Emin Özcan

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısından Aziz Nesin: Gecikmiş Türk Aydınlanması ve Romantizmin Aydını / Sevinç Özer – Bir Düşe Yolculukta İlk Durak : Haldun Taner’in “Eller”i / Sıdıka Dilek Yalçın – The historical analysis of the concept of chivalry in Malory’s Morte d’Arthur / Ufuk Ege – Les mots et leurs sens / Sevim Sönmez – Un point de vue didactique sur la notion d’équivalence en traductologie / Ümran Derkunt – La marqueur / A. Nalan Yaraş – Le langage, témoin ou victime de son temps / Esma İnce – De la photographie à la fiction (I) Emine Demirel – Lexiculture et les publicités / Şeref Kara – La belgitude et le symbolisme dans la vie et dans l’ouevre de Maurice Maeterlinck / Ljiiljana Matic – Sophie de Condorcet: Aydınlanma Çağında Halk İçin Savaşan Soylu Bir Kadın / Jale Erlat – Condorcet ve İnsanın Doğal Hakları / Gül Tekay Baysan – Pédagogie de Voltaire dans Jeannot et Colin / Sibel Bozbeyoğlu – Jean – Jacques Rousseau, disciple original de John Locke / Ayşe Alper – Cette “petite littérature”, créatrice de mythes / Jean-Louis Mattei – Balzac’ta Betimleme – Kurgu İkilemi ve Bir Örnek: Eugénie Grandet / Abdullatif Acarlıoğlu – La dichotome fondamentale du fanstastique dans “L’Auberkge” de Guy de Maupassant / Ayten Er – Yolculuk Anlatısı Nedir? / Kubilay Aktulum – Paul Eluard ve Kuşlar / Galip Baldıran

Leave a Comment