Ortak Kitap No : 7 – 1995

VOLTAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER VOLTAIRE
İnsan Hakları Yolunda İlk Adım: Doğa (Physis) – Yasa (Nomos) Karşıtlığı / Necdet Sümer – İki Voltaire: François – Maire Arouet ve Tournay Kontu / Ekrem Aksoy – Üç Sümer – İki Voltaire: François – Maire Arouet ve Tournay Kontu / Ekrem Aksoy – Üç Yüz Yaşında Çağdaş Bir Düşünür: Voltaire / Jale Erlat – Voltaire’ci Düşüncenin Temelleri / Erol Kayra – Polisiye Romanın Öncüleri: Sofokles ve Voltaire / Tanju İnal – Voltaire ve Ötesi / Şahin Yenişehirlioğlu Kandid ve Voltaire’in Ferney dönemi / Sevinç Özer – Voltaire, en écrivant l’Histoire de Charles XII s’est-İl révélé être un historien fiable? / Jean-Lous Mattiei

BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (II) / DOSSIER BAUDELAIRE (II)
Kuzguni Siyah “Saçlar”dan “Mavi Saçlar”ın Asya ve Afrika Göklerine / Abidin Emre – “Baudelaire’in” Seyahate Davet”inden Haşim’in “O Belde’sine… / A. Hamit Sunel – “Yeni İkaros’un İzinde Bir Şair: Tarancı (II) / Kemal Özmen – Bir Düş İmalatçısının Yapma Cennetleri / Tuğrul İnal

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER/CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Reflet des relations sociales et familiales dans les comédies de Corneille (2) /Ljiljana Matic – Education des femmes au XVIIe siécle / Sibel Bozbeyoğlu – Maldoror’un Şarkıları: Uçurumla Doruğun Uyumundan Doğan Senfonik Bir Başkaldırı Şiiri / Nedim Kula – Mimarlıkta Paris “Ecole Des Beaux – Arts’dan İstanbul’da “Sanayi-i Nefise Mektebi”ne / Mustafa S. Akpolat – La consititution du sujet et de sa subjectivité à travers le parcours génératif / Ayşe Kıran – Çeviribilim ve Yabancı Dil Öğretimimdeki Yeri / Sevim Sönmez – Gülmecede Kesimsel Dil / Ünsal Özünlü – Alman İşgali (1940 – 1944) ve Paul Eluard / Galip Baldıran – Julien Gracq: Serüvenin Öyküsü ya da Öykünün Serüveni / Zeynep Menan – L’Ailleurs d’Henri Michaux / François Bizet – İletişimsizlik Kavşağında Marguerite Duras’ın Oyunları / Ayten Er (Kılıç) – Agota Kristof’un Büyük Defteri’nde “Uzaklaşmalar” Zinciri / Emine Demirel

Leave a Comment