Ortak Kitap No : 34 – 2019

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (XXVI) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (XXVI)

Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma (XVII) – Senfonik Şiir (X) Bir “Tür” Şiir – Tiyatro İçin Bir Empati Denemesi / Tuğrul İnal – Une Lecture Dramatique Pour Baudeleaire (XVII) Poésie Symphonique (X) Pour un “Genre” de Poésie-Théâtre Essai Emphathique / Tuğrul İnal – Baudelaire’in Yapıtlarında “Şeytan’a Yönelim ya da Hayvansallık” / Nedim Kula – Baudelaire’in Kötülük Çiçekleri’nde Kendini Arayış / Şevket Kadıoğlu Baudelaire’in Akşamın Alacakaranlığı ve Necatigil’in Geceleyin Erkekler Şiirlerinde Tutunamama Sorunu / Yavuz Kızılçim

ÇEVİRİ DOSYASI / DOSSIER TRADUCTION
Kadın Yazını Çevirisinde Meydana Gelen Eril Dil Sürçmeleri / F. Bilge Atay & Füsun Bilir Ataseven – Yeni Toplumsal Hareketlerin İşaret Fişeği: Evrim Ağacı Topluluğu ve Darwin’i Yeniden Çevirmek / Emine Bogenç Demirel – 2008-2018 Yılları Arasında Türkçeden Fransızcaya Yapılan Edebiyat Çevirileri Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme / Şule Demirkol Ertürk – Reecrire son œuvre en s’auto-traduisant / Şilan Karadağ – Çeviride Kültürel Dönüşüm: Çevrimsel Yeniden Yazma / Serhan Dindar

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Une oeuvre protÉiforme et nÉanmoins une / Lelia Trocan – L’amitié entre Malraux et Nehru / Évelyne Lantonnet – Aller Simple: Apres le voyage dans les cales le retour en afrique est-il possible? – Arzu Etensel İldem – Bir Aydınlanma Şairi : Tevfik Fikret / Kemal Özmen – Oktay Rıfat’ın Birtakım İnsanlar Adlı Kitabında Geçen Kahramanlara Bir Bakış / Ali Algül – Cézanne ve Zola: Bir Dostluğun Öyküsü / Gül Tekay Baysan – Son Hamle / Aylin Bayrakçeken Akın – Paul Eluard’da Savaş ve Direniş / Galip Baldıran – Fransa’da Antik Dönem ve Orta Çağ’da Bilim İnsanı Kadınlar / Jale Erlat – Hırsızın Günlüğü: Jean Genet’nin Biyografik Kurgusunda Ahlaki Yalnızlık / Özlem Kasap

Leave a Comment