Ortak Kitap No : 3 1991

CAMUS ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER CAMUS

Otuzuncu Ölüm Yılında Düzenlenen Açık Oturum – Trente ans aprés sa mort – Table ronde et débats – Bir Dostluğun Bozuluşu / Nevzat Yılmaz – “Yabancı”da Duyuların ve Uyumsuzluğun Varlığı (Varoluşçu ve Varlıkbilimsel Bir Yaklaşım / Tanju İnal – Sisyphos’un Düşündürdükleri / Kemal Özmen – Türk Ceza Hukuku Açısından “Yabancı” Ertaç Tüzün – Albert Camus’den Öğrenebilecek olan: Olmaz’ın Bilgisi / İsmail H. Demirdöven

ÇEVİRİ ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER TRADUCTION
Şiir Çevirisi Estetik Bir İfadedi / Tuğrul İnal – Yazın çevirisinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar / Ayşe Deniz Bozer – Şiir Çevirisinde “Çevrilmezlik” Sorunu / Oya Batum Menteşe – Çeviri Kuramı ve Çevirinin Bilimselleşmesi Üzerine Bir Deneme / Sevinç Özer – Coment surmonter l’obstacle de l’ntraduisibilité? / Ümran Derkunt – Simultane Çevirinin Tarihsel Gelişimi / Berrin Karayazıcı – Connotation dans la traduction / Sibel Bozbeyoğlu – “Solgun Bir Gül” ya da “Gül-gün Bir Piyale”midir Şiir Çevirisi / Abidin Emre – Cemal Süreyya ve İlhan Berk’in Seçtiği Serbest ve Yapısına Bağlı Başarılı Şiir Çevirisi ve Özgün Metinlerden Örnekler

İLETİŞİM ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER COMMUNICATION
Bilgi, Bilim ve Bilişim / Bozkurt Güvenç – Öldüren İletişim / Hasan Bülent Kahraman – Les moyens de communication et la langue / Zeynel Kıran – Giono’nun Colline’inde – Les moyens de communication et la langue / Zeynel Kıran – Giono’nun Colline’inde İletişim Sorunu / Semiramis Kantel – Kitle İletişiminde Karikatür / Neriman Eratalay – Personnage / Objet chez Robbe-Grillet / Emine Demirel – Karagöz Oyunlarında İletişim / Ünsal Üzünlü – İletişim Bombardımanı / Şahin Yenişehirlioğlu – İnsan-Bildirişim ve Çevre / Armağan Ethemoğlu – D’Alembert: portraits et théories sur la communication du Beau / Jale Erlat

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÈRALES
Exemple de recherche et de coopération / Alekksander Ablomawicz – Türkçe’deki Batı Kaynakları Sözcükler Üzerine Gözlemler / Ekrem Aksoy – Samuel Beckett’in Düşünce Evreni / Gülsen Canlı – La chévre de M. Seguin. Les bons sont-ils toujours récompensés et les méchants punis? / V. Doğan Günay – Le langage et la poésie / Erol Kayra – Michel Foucault ve İktidarın Kökenbilimi / Bahadır Gülmez

Leave a Comment