Ortak Kitap No : 29 – 2016

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDERATIONS GENERALES
Les Misérables de Victor Hugo comme roman sentimental (II) / Aleksandra Boguslawska – Claudel et la poésie en temps de guerre / Glenn W. Fetzer – L’İronie dans La Femme gelée d’Annie Ernaux / Eylem Aksoy Alp Tiresias’ın Memeleri – Apollinaire Bilmeden Gerçeküstücülük mü Yapmıştır? / Özlem Kasap – Fenomenolojik Bedenden Artaud’nun Organsız Bedenine / Ayberk Erkay – Beckett’in Ayak Sesleri Adlı Tiyatro Eserinde Zihinde Yankılanmalar / Aylin Bayrakçeken Akın – L’Aliénation dans La P… Respectueuse de Jean-Paul Sartre: Un acte de mauvaise foi / Özlem Kasap – Abdülhak Hamid’in Tiyatrosunda Klasik Etkiler (I) / Abdulhalim Aydın – Melih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Antik Yunan Mitolojisi / Ali Algül – Metin Altıok Şiirinde Düşünüm Ögeleri Olarak Bazı Temalar / İsmail Demirdöven Kafamda Bir Tuhaflık : İçgöç ve Kültürel Ayrımlaşmanın Yazınsalalaştırımı / Onur Bilge Kula – İlhan Berk’in Galata ve Pera’sında Kent Yazımı Bağlamında Metin Oluşturma Süreçleri / Ceren Özgüler – Gérard De Nerval’in Delfica Adlı Şiiri ve Türkçe Çevirisi Üzerine Bir İnceleme / Nizamettin Kasap – Müzik ve Metinlerarasılık V / Kubilay Aktulum – Mit ve Ritüel Dünyasından Gılgamış Destanı’na Boğa Kültü / Aynur Koçak –Pline Le Jeune et Le lac de Sapanca – Sapanca Gölü / Claude-Alain Chevallier – Gaëtan Brulotte, Nouvellier de la “Psychopathologie de la vie quotidienne” (II) / Ljilana Matić –Le silence et la violence dans certaines œeuvres de Ken Bugul et Fatou Diome / Anna Swoboda – Tango Express : La “littérature monde” de Brina Svit / Peter Schulman – Compte-rendu de lecture “Dictionnaire André Malraux” / Kemal Özmen