Ortak Kitap No : 26 – 2014

Bir Okuma Önerisi Olarak Empati Yöntemi (II) / Tuğrul İnal –L’approche empathique comme méthode de lecture (II) / Tuğrul İnal

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (XXI) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (XXI)

Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma (XII) / Tuğrul İnal – Baudelaire’in Kaynakları / M. Emin Özcan – De george Sand à Baudelaire : Une source fort probable de Bénédiction et de Recueillement / Claude-Alain Chevallier – Baudelaire ve Yahya Kemal’in Şair Duyarlılığında Sonbahar Mevsiminin Baskın Varlığı / Nedim Kula – Yahya Kemal, Baudelaire ve Şiirin Yolculuğu / Pınar Aka – Baudelaire’de Dağ İmgesi : Simgeleştirme ve Tasarım Etkinliği / Yavuz Kızılçim

ANDRÉ MALRAUX DOSYASI (II) / DOSSIER ANDRÉ MALRAUX (II)

André Malraux’nun Türkiye’de Alımlanması Üzerine Düşünceler (1950-2005) / Kemal Özmen – Quelques réflexions sur le problème de l’homme posé par Malraux / Xu Feng – Malraux’un Altenburg’un Ceviz Ağaçları Adlı Romanının El Yazmaları, İlk Versiyonlara Ait Fragmanlar ve Hazırlık Notlarındaki Enver Paşa ve Türkiye / Engin Bezci

METİNLERARASILIK DOSYASI / DOSSIER INTERTEXTUALITÉ

Adaptation et intertextualité : Une typologie des transpositions et diapositions / Louis Hébert – De la notion d’intertextualité à la critique post-textuelle / Jean-Louis Cornille – Müzik ve Metinlerarasılık III Şarkı Sözlerinde Yazınsalın İzleri / Kubilay Aktulum – Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Adlı Romanında Metinlerarası İlişkiler I / Medine Sivri – Fulya Çelik

ÇEŞİTLERARASI İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Peur du naufrage et humour : Bektachi turc et minnesänger (troubadour) allemand / Michel Balivet – René Mounier – Rönesans Aşk Şiirinde Öpücük Motifi / Hande Seber – Burjuva Tiyatrosu Ekseninde Diderot’nun Gölgede Kalmış Tiyatro Oyunları / Damla Şıkel – Jale Erlat – Tarihin İçinden Geçen İki Kadın : Belkıs Halim (Vassaf) ve Mary Wollstonecraft / Hâle Seval – De’laliénation orientale et occidentale: une approche comparative par J. Moreau De Tours / Nurmelek Demir – Indiffére(a)nces proustiennes: itinéraires d’un malaise français / Fanny Daubigny – Les voyageuses d’Anatolie: Journalistes et reporters françaises dans la Turquie de Mustafa Kemal (1921-2936) / Timour Muhidine – Lecture herménetique de l’image d’Alexandrie dans Thaïs d’Anatole France / Mona Saraya Les Pardaillan ve Türkçe Çevirilerinin Fransız ile Türk Yazın Çoğuldizgelerindeki Yeri / Beki Haleva – Les heurts et bonheurs de la résilience / Lélia Trocan – L’art du détail ou hyperréalisme / Lélia Trocan – L’art du détail ou hyperréalisme / Lélia Trocan – Shan Sa, médiatrice entre l’Orient et l’Occident / Georges Fréris – La manière de penser l’autre de Gaëtan Brulotte dans son roman L’Emprise / Ljiliana Matic – Hypoculture-Hyperculture: La babélisation du moi / Francis Claudon – Câhit Sıtkı’yı Sonbaharın Renkleriyle Okumak / Aynur Koçak – Bir Üstmetin Olarak Taormina Anlatısı / Abdulhalim Aydın – Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde İlkyaz, Yaz, Sonyaz ve Karyazı (I) / Türkân Yeşilyurt Parasız Yatılı Öyküsünde Özne’nin Müzakereci İsyanı: Bahara Öykünen Küçük Kadınlar, Büyük Umutlar / Nuran Kekeç – L’espace dans Harraga de Boualem Sansal / Arzu Etensel İldem – Le mystère du voyage à travers Byzance et phénoménologie de la perception des étrangers / Gülser Çetin – Kurmaca Eserlerde Piçler / Ekrem Aksoy – Zaven Biberyan Romanı ve Ulusal Edebiyat Kavramı / Onur Bilge Kula Tenten Albümleri: Yansımalar / Tanju İnal – Mümtaz Kaya – Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaan’ın Maceraları Su Romanına Ekoeleştiri ve Ekofeminzm Penceresinden Bakış / Çiğdem Arlı Cengiz Une guerre peut en cacher une autre: La mémoire littéraire de guerre d’Algérie dans la fiction algérienne francophone / Marie- Christine Kok Escalle – Jean ve Gino’ya Mektuplar / Abidin Emre.

Leave a Comment