Ortak Kitap No : 25 – 2013

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (XX) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (XX)
Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma (XI) / Tuğrul İnal – Baudelaire’de Kalabalıklar: Toplumbilimsel Yaklaşım / M. Emin Özcan – Baudelaire’de Doğanın İşlevsizliği / Nedim Kula

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GENÉRALES

Sanat ve Yaratıcılık / Burhan Günel – İlk İnsandan Günümüze Ölümsüzlük / Ekrem Aksoy – Kurgudan Sahneye Ölü Canlar / Hanife Nalan Genç – “Instrusion” dans un sonnet de Mallarmé / Claude-Alain Chevallier – Segalen ou la passion de la différence : le concept à l’œuvre dans l’Essai sur l’exotisme / Jean-Pierre Zarader – Gerçeküstücülüğün Felsefesine Bir Giriş / Tuğrul İnal – La Nostalgie du paradis perdu dans La Vieillesse de Simone de Beauvoir / Graziella-Foteini Kastellanou La Malentendu de l’incommunicasibilté à une mort “absurde” / Nizamettin Kasap – Ölümün Gölgesindeki Kadın / Aylin Bayrakçeken Akın – Du tragique et du comique dans Fin de partie de Beckett / Şengül Kocaman – Quand “la morale est remplacée par l’esthétique de la scène”: Les Paravents, guerre contre/pour l’abject / Özlem Kasap – Dany Laferrièrre : Noir et blanc à Montrèal / Arzu Etensel İldem – Ecrire avec la voix du peuple: Le cas d ‘Annie Ernaux / Eylem Aksoy Alp – Le monde grotesque dans Instruments des ténèbres, Dolce agonia et Une Adoration de Nancy Huston / İzabela Front – Le néofantastique belge: le cas d’Anne Duguël. Existe – il un fantastique au féminin, un fantastique “gender”, un fantastique féministe? / Katarzyna Gadomska – Le “miroir” des souvenirs ou le message altruiste de Ljubica Milićević aux enfants et aux adolescents / Ljilana Matic – La nostalgie ou le double sens du “mal du pays” de l’ex-patrié à travers la littérature grecque de la migration / Olympia G. Antoniadou – Simgesel Düşünce Açısından Haşim’in Merdiven Şiirini Bir Yeniden Okuma Denemesi / Abdülhalim Aydın – Tahsin Yücel’in Gökdelen Adlı Romanında Uzamın Düşüngüsel Anlamı / Haluk Turgut “Ecce Homo Maria” ya da Ferit Edgü’de Azın Çokluğu / Kemal Özmen – Haydar Ergülen’den Aşkın Avlusunda Yazılan Aşk Şiirleri Antolojisi / Hâle Seval – Nedim Gürsel’in Allah’ın Kızları / Medine Sivri – Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı Adlı Romanında İnsan-Varlık Bilgisi Çözümlemesi / Hâle Seval – Les discours de voyage : Alternances entre le vécu et le connu / Buket Altınbüken – Çeviri’de Anlam : Yorumlayıcı Anlam Kuramı Işığında Bir Sorunsallaştırma ve Gerekçelendirme Denemesi / Nazik Göktaş – Müzik ve Metinlerarasılık (II) : Kuram / Kubilay Aktulum – Varolanın Doğasına Yolculuk Olarak Sanat Üzerine Bir Deneme / İsmail Demirdöven – Bir Baudelaire Çevirisi : Hilmi Yavuz / Tuğrul İnal – Les Annales / Tuğrul İnal – La revue FRANKOFONİ dans l’édition internationale / Anissa Benzakour Chami.

Leave a Comment