Ortak Kitap No : 24 – 2012

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (XIX) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (XIX)
Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma (IX) / Tuğrul İnal – Baudelaire’nin Kaynakları (III) : Poe ve Çalınan Mektup / M. Emin Özcan – Baudelaire’in Üç Şiirinde Musiki-Resim-Heykel Sanatlarından Yansımalar / Nedim Kula

ZİYA OSMAN SABA ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER ZİYA OSMAN SABA
Ziya Osman Saba İçin Dramatik Bir Okuma / Tuğrul İnal – Bir Mutluluk Serüveni ve Ziya Osman Saba / Kemal Özmen

ANDRÉ MALRAUX ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER ANDRÉ MALRAUX
André Malraux’da Tarih ve Kişi üzerine / Kemal Özmen – Le tableau et le sang – Des hôpitaux dans l’Espoir / Marie Sophie Doudet – Actualité d’André Malraux / Marie Geffray

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Art et Thérapie / Lelia Trocan – Attrait pour le désert au XXe siècle français et l’espace équivalent européen / Kalliopi Ploumistaki–Segalen ou la passion de la différence : le concept à l’œuvre dans l’Essai sur l’exotisme / Jean-Pierre Zarader – Langue et espace dans Chronique de Saint-John Perse / Gleen W. Fetzer – «Connaître» l’autre à travers l’apprentissage de sa langue. Le Voyage en morée de F.C.H.L. Pouqueville / Alexis Kalessis – André Gide ve Paul Valéry’de Narkissos Miti ve Çağrıştırdıkları / Duran İçel – «Le venin du fantastique» : Sur le seuil de Patrick Senécal / Voichita-Maria Sasu – An İçinde Sonsuzluğu Bulmak: Marguerite Duras’ın Sevgili’si / Hanife Nalan Genç – Les racines – Cela n’existe pas. Quelques réflexions sur l’oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès / Grazyna Starak – Annie Ernaux’nun Bir Kadın Adlı Romanında Anne İmgesi / Esma Sönmez – Femmes de lettres françaises et turques au XXème siècle de 1968 à nos jours (4) / Jale Erlat – Damla Şikel – Stephenie Meyer’ın New Moon Adlı Romanının Türkçe ve Fransızca Çevirilerine Yorumlayıcı Bir Yaklaşım / Serhan Dindar – Müzik ve Metinlerarasılık (I) : Kuram / Kubilay Aktulum – Abla Farhoud : La polyphonie de la solitude et de l’aliénation dans Le fou d’Omar / Arzu Etensel İldem – La géographie poétique de Jacques Brel / Nizamettin Kasap – Osmanlı Toplumunun Batılılaşmasında Göçün Etkisi Ve Taaffüf / Canan Öktemgil Turgut – Sabahattin Ali’nin Romanlarında “Ben”i Yöneten İrade / Refika Altıkulaç Demirdağ – Tahsin Yücel: Sonuncu’nun Yerlemleri / Sevim Akten – Hilmi Yavuz’un Şiirinde Söz Sanatları, Sözcük Oyunları ve Şiirsel Figürler / Abdülhalim Aydın – Orhan Pamuk’un Kar Romanını İmgeleriyle Okumak / Mümtaz Kaya – 1985- 2010 Yılları Arasında Türkiye’de Fransız Dili Ve Edebiyatı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Çözümleme / Erdoğan Kartal

Leave a Comment