Ortak Kitap No : 23 – 2011

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (XVIII) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (XVIII)

Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma (IX) / Tuğrul İnal – Baudelaire Hafızası: “Kuğu”-II / M. Emin Özcan – Baudelaire’de Esin Perisinin İşlevi / Nedim Kula

HALİKARNAS BALIKÇISI ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER HALİKARNAS BALIKÇISI

Mitolojik Simgeler Ekseninde Halikarnas Balıkçısı’nın Akdeniz’i / Aynur Koçak – Aganta ! ya da Mavi bir Bildungsroman / Ece Onural Bülbül – Cevat Şakir İçin Bir Dramatik Okuma (1) / Tuğrul İnal

HALE SEVAL ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER HALE SEVAL

Hâle Seval’in Duvarsız Avlu: Bozcaada Kitabı Üzerine / Dursun Ayan Yeryüzünde Bir Yolcu Nedim Gürsel Kitabı Üzerine / Mithat Atabay – Gerçek-Masal ve Düş Sarmalında Hâle Seval’in Öykülerine Bir Yolculuk / Türkan Erdoğan – Hâle Seval İçin Dramatik Bir Okuma (!) / Tuğrul İnal

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Osmanlı – Türk Edebiyatında Aşk Mesnevilerini Şövalye Aşkı Bağlamında Okumak / Nuran Tezcan – Kutlu Narsisist – Fahr El Nissa Zeid / Talât Sait Halman –Evangéline : Un conte Acadien / Arzu Etensel İldem – Les facettes de la nature – Les Misérables de Victor Hugo / Ewa M. Wierzbowska – Alain-Fournier et la “véritable” Yvonne de Galais du Grand Meaulnes / Claude- Alain Chevallier – Alain-Fournier’nin Le Grand Meaulnes Romanının Çevirisinin Yorumlayıcı Anlam Kuramı Açısından İncelenmesi / Nazik Göktaş – Sartre’in Romanlarında Gözlemden Seçim ve Eyleme / Ekrem Aksoy – Kurulmuş Saat: Meursault / Nizamettin Kasap – Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Adlı Romanında İronik Mesafe / Refika Altıkulaç Demirdağ – Marguerite Duras’ın Konsolos Yardımcısı Adlı Romanında Karşıt Dünyalar: Sömüren Beyazlar ve Sömürülen Yerliler/ Ayten Er – Le “Miroir” criminel du sentiment et du sexe – À propos de Un Roman sentimental d’Alain Robbe-Grillet (II) / Jean-Michel Devésa – Yaşamlarına Sığmayan İki Kadın : Halide Edib ve George Sand / H. Nâlân Genç – Femmes de lettres françaises et turques au XXème siècle (1945-1968) (3) / Jale Erlat – Damla Şikel – Les images de la ville dans le récit néofantastique de langue française / Katarzyna Gadomska – Cahit Sıtkı’da Eşya Düzeni ve Ölümsüzlük Arayışı / Abdulhalim Aydın–Louis Aragon’un Şiirinde Direniş Ruhu ve Paris / Duran İçel – La recherche d’une nouvelle lisibilité/ Lelia Trocan – Metinlerarası Bir Yapıt: Roberto Gac’ın La Société des Hommes Célestes’i / Kubilay Aktulum – L’Image de la femme dans l’œuvre d’Annie Ernaux / Eylem Aksoy Alp – Felsefe Açısından Eğitim Kavramı / İsmail Demirdöven – Şair Şiir Buluşmasında Uzamsal Etki ve Kentlerin Dili / Medine Sivri – Faruk Sur’un Georges Brassens Çevirileri/ Abidin Emre Frankofoni Dergisinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi / Erdoğan Kartal.

Leave a Comment