Ortak Kitap No : 19 – 2007

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (XIV) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (XIV)
Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma (V) / Tuğrul İnal – Une Lecture Dramatique Pour Baudelaire (V) / Tuğrul İnal – Baudelaire’in Kaynakları: Hoffman ile Diderot, Palyoça ile Rahibe – Emin Özcan – Dişileşen Manzara ve Tek Heceli Ritim / Abidin Emre

FRANKOFONİ ÖZEL BÖLÜMÜ (II) / DOSSIER FRANCOPHONIE (II)
Frankofon Türk Şairlere Saygı Kollokyumu / Le Colloque Hommage Aux Poétes Turcs Francophones
La présence culturelle française dans l’Empire ottoman à l’âge de la compétition coloniale en Europe (1870-1914) / Paul Dumont – ‘Allah Dieu, Gökler Cieux’ / Talat Sait Halman – Fransız Şiirinden İlk Çeviriler ve Alfred de Musset’nin Türk Şairlerine Etkisi / Ali İhsan Kolcu – Edebiyatta Etki Rüzgarı / Doğan Hızlan – Fransızca Türk Şairi/ Ekrem Aksoy – Türk Şiirinde Fransız Şiiri / Hilmi Yavuz – Şiir, Dil, Taklit ve İntihal Üzerine / Tuğrul Tanyol – Benim Fransız Şairlerim ya da Şiirde Etkileşim Üzerine / Ataol Behramoğlu – İlhan Berk’teki Fransız Şiiri ya da “Bir Başkası ama Yine de Kendisi” / Kemal Özmen – Gerçeküstücülük ve Orhan Veli Şiiri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi/ Tuğrul İnal – Fransız Şiirinden Çeviriler / Abidin Emre – Mallarmé ve Valéry’den Tanpınar’a Mistisizm ve Sanatsal Kaygı / Cengiz Ertem – Yahya Kemal: Paris’ten Gazel Söyleyerek Dönen Şair / Fahrettin Arslan – Türkçe Şiirde Siyahiliğin İzleri / Laurent Mignon – Jacques Prévert ve Orhan Veli Şiirlerinin Akrabalığı / Alparslan Yasa

FRANKOFONİ ÜZERİNE ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / ÉTUDES DIVERSES SUR LA FRANCOPHONIE

La diffusion du Français hors de France: histoire, modèles pratiques/Marie-Christine Kok Escalle – La littérature francophone: lien entre périphérie et centre / Georges Fréris – Pour une francophonie signulière: l’exemple de Clément Lépdis dans la littérature grecque francophone / Katerine Spyropoulou – Francophonie et émancipation: le cas d’André Kédros / Olympia G. Antoniadou

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GENÉRALES
Histoire et fiction: İbrahim Pacha, le chrétien sous l’habit de musulman / Özlem Kasap – Faust İzleğinin Tarihsel Değişimleri Bağlamında Bireyin Yazınsal Tarihi / Nihat Ülner –En quête d’identité:Olympe de Gouges et le roman Mémoire de Madame de Valmont / Andrzej Rabsztyn – Oedipe et anti-Oedipe dans l’oeuvre dramatique de Voltaire / Marek Mosakowski – Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık / Kubilây Aktulum – Le paratexte dans le roman de Victor Hugo: Notre- Dame de Paris / Ewa M. Wierzbowska – Poésie d’expression et poésie de recherche / Lelia Trocan – La mort – naissance dans l’oeuvre de Gérard de Nerval / Tomasz Swoboda – André Malraux: entre l’actuel et l’intemporel / Abdelaziz Bennis – Un mot pour convaincre de l’impact du mot libéral en politique à l’exemple de la campagne référendaire sur le net / Joanna Jereczek-Lipinska – Le Corps- émotion, l’inscription de la mélancolie dans le corps romanesque du XIXe siècle / Jolanta Rachwalska von Rejchwal – L’Interférence des natures dans le Premier Jardin d’Anne Hébert / Ljiljana Matic – Bir Sürgün Şarklılaştırmaya Karşı / Berkiz Berksoy – İki Ülke İki Şair – Yağmur ve Uçurum – Pablo Neruda-Atol Behramoğlu / Hâle Seval – Elif Şafak Romanı: Pinhan ve Baba ve Piç Örne�inde bir Çözümleme Denemesi / Onur Bilge Kula – Postmodernizm ve Entelektüeller / Gönül İçli – XIX. Yüzyılda Çevirinin Önemi Üzerine Görüşler ve Bir Fransızca-Türkçe Edebi Çeviri Seçkisi / Nurmelek Demir – Une étude sur l’analyse sémiologique de la traduction / Eylem Aksoy Alp.

Leave a Comment