Ortak Kitap No : 18 – 2006

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (XIII) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (XIII)

Bir Okuma Önerisi Olarak Empati Yöntemi / Tuğrul İnal – Une proposition de méthode de lecture: l’approche empathique / Tuğrul İnal – Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma (IV) / Tuğrul İnal / Kötülük Çiçekleri’nde Mitolojik Görünümler – Nedim Kula – LE CHAT (XXXIV). Kedi / Abidin Emre

JEAN-PAUL SARTRE ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER JEAN-PAUL SARTRE

Bulantı: İleri Sanayi Toplumu İnsanının Romanı / Ekrem Aksoy – Filozof Olarak Jean-Paul Sartre / İsmail H. Demirdöven – Mitoslar ve Sartre’in Paradoksu / Kemal Özmen – Örnek Bir Entelektüel: Sartre Yüz Yaşında / Mehmet Ali Kılıçbay

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Yazınkuramsal bir Sorunsal: Dilsel Kurgu ve Yazınsallık-Kurgusallık İlişkisi / Onur Bilge Kula – Yeniden Yazmak / Kubilay Aktulum – Dilsel Varoluş (Dilsel Göstergenin Dil Dışına Yansıtılması Konusunda Bir Yorum / Armağan Ethemoğlu – Marie de France’ın Guigemar, Lanval ve Yonec’inde Gerçek Dünya ile Öteki Dünyalar Arasındaki Yolculuk/ Hande Sadun – Amerika’da Modern Sanatının Doğuşuna Bir Bakış / Ufuk Özdağ – Aspects négatifs de l’ambition de Julien Sorel dans Le Rouge et Le Noir de Stendhal/ Emel Özkaya – La nouvelle fantastique au XIXe siècle: le je de l’ambiguité et du non-dit/ Katarzyna Gadomska – Le corps-obstacle. Le paradigme de l’exclusion dans Le Ventre de Paris d’Emile Zola / Jolanta Rachwalska von Rejchwald – La métaphore précieuse dans le discours dramatique de Giraudoux / Arzu Etensel İldem – André Malraux explorateur à la recherche de la capitale de la Reine de Saba. De l’archéologie aérienne au reportage littéraire / Abdelaziz Bennis Küçük Prens ve İnsan İçin Üç Farklı Yaşama Tarzı / Hülya Yetişken – Nichita et la Poétique du Vol / Lelia Trocan – Les villes dans l’œuvre de Naïm Kattan ou le monde est un village global / Ljiljana Matic – La représentation plurielle de la ville chez Michel Butor / Duran İçel – Nathalie Sarraute’un Çocukluk’u: Eleştirel ya da Karşı Bir Özyaşamöyküsü / Zeynep Mennan Hugoliade d’lonesco ou le prototype d’un Nouveau Théâtre / Arzu Kunt Murphy’nin Peşinde: Varlık ve Hiçliğin Bir Arayışı / Aytül Özüm – Düzen / Düzensizlik Oyunu : Bernard-Marie Koltes’in Çöle Dönüş’ü / Ayten Er – Jean-Christophe Rufin’in Rouge Brésil adlı Romanında Tarih ve Kurgu / Mükremin Yaman – Ezra Pound, Arthur Rimbaud ve Öteki Gelenek / Ayça Germen – Le rôle des drogmans dans la formation de l’image du Turc en Occident / Serhat Ulağlı – Tevfik Fikret’in Coppée Etkisiyle Yazdığı Şiirler / Abdülhalim Aydın – Melih Cevdet Anday’ın Müfettişler ve lonesco’nun Sandalyeler (Les Chaises) Adlı Oyunlarında İnsan İlişkileri / Nâlân Genç Bir Kadın Düşmanı’nı Balzac’ın Beden Diliyle Okumak / Bahattin Şeker – Le théme de l’amour chez Yachar Kemal / Seza Yılancıoğlu – Amin Maalouf: Yolların Başlangıcı Ayşe Alper.

Leave a Comment