Ortak Kitap No : 17 – 2005

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (XII) DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (XII)

Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma (III) / Tuğrul İnal Okuyucuya: Baudelaire’in Şiirinin Özü / A. Hamit Sunel Le Léthé: Unutuşun Tadı / Abidin Emre Kötülük Çiçekleri’nin “Başkaldırı” Bölümünde Duyguların Yansıması / Nedim Kula

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Ahmet Mithad Efendi’nin Roman Gerçeği / Nihayet Arslan – Tanpınar’ın Şiirindeki Bergson ya da Bugünün Işığında Maziyi Görmek Keyfiyeti / Kemal Özmen – Bıçak Sırtında Bir Sanat : Çeviri ve Nurullah Ataç / Fahrettin Arslan – 17. Yüzyıl Alman Kültüründe Avrupalılaşma Eğilimleri ve “Oluşturucu Öteki”nin Söylencesel Kişilikler Üzerinden Belirginleştirilmesi / Onur Bilge Kula – Avrupa’da Türkiye Karşıtı Görüşlerin Kültürel Arka Alanlarına Eleştirel Bir Yaklaşım / Onur Bilge Kula – Fransa’yı Saran Türk Karşıtı Virüsler / Mümtaz Kaya – L’Orient des Bijoux indiscrets de Diderot / Nurmelek Demir – Marivaux’nun Tiyatrosu ve Kurgu’nun Önemli Düğümleri Yalanlar : Les Fausses confidences / Jale Erlat – Kant Etiği ile İlgisi Bakımından Kuçuradi’nin Etik Görüşü / Hülya Yetişken – Les frontières imaginaires dans Flâneries ottomanes de Philip Glazebrook / Gülser Çetin – Wilfred Thesiger : Okurundan Kaçamayan Gezgin / Bülent Bozkurt – Sons et lumières d e l’Orient: les voyageurs français et la musique ottomane dans la première moitié du XIXe siècle / Arzu Etensel İldem – Lamartine et son projet d’exploitation agricole en Turquie / Nevin Haddad – L’Orient Express, raffinement et élégance: voyage fabuleux / Tanju İnal – A propos de la création de Partage de Midi de Paul Claudel / Thérèse Mourlevat – Querelles et indiscrétions autour d’Alain-Fournier et du Grand Meaulnes / Claude-Alain Chevallier – Gide’in Orphée’si / Ertuğrul İşler – Les pérégrinations indo-chinoises d’André Malraux / Abdelaziz Bennis – Les structures langagières chez Boris Vian / Mehmet Alkan – Incipit des romans beauvoiriens ou mise en place des unités romanesques / Nizamettin Kasap – Varoluşçu Bir Özyaşamöyküsü: Sartre’in Sözcükleri / Zeynep Mennan – Louis Aragon’un Le Paysan de Paris (Paris Köylüsü) Adlı Yapıtında Felsefenin İzleri / Kubilay Aktulum – İmgesellik Kavramı : Karşılaştırmalı Edebiyat Kavramının Öğeleri / Daniel-Henri Pageaux – Daniel Henri Pageaux ile Söyleşi : “Karşılaştırmalı Edebiyatın Dünü, Bugünü” / M. Emin Özcan – Güle Güle Gadot / Arzu Kunt – J.M.G. Le Clézio’nun Çöl Adlı Romanında Dönüşümlü Anlatı Tekniği / Arzu Kunt – J.M.G. Le Clézio’nun Çöl Adlı Romanında Dönüşümlü Anlatı Tekniği / Ayten Er – Yalnızlıktan Yazarlığa : Amélie Nothomb / Mümtaz Kaya – Langue et identité / Seza Yılancıoğlu, Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi çağdaş Türk Romanı 1946/2000/Sevim Akten, Frankofoni 2004 / Çeviri Yarışması : Dereceye Giren Metinler

Leave a Comment