Ortak Kitap No : 15 – 2003

VICTOR HUGO ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER VICTOR HUGO
Allocution de M. İnal / Tuğrul İnal – Türkiye’de Victor Hugo’nun Tiyatrosu / Metin And – Hugo: Melodramı Coşumculuk ile Buluşturan Tiyatro Ozanı / Ayşegül Yüksel – Türk Tiyatrosunda Victor Hugo / Özdemir Nutku – “Tanzimat” ve “Servet-i Fünun” Yazarlarının Victor Hugo’yu Değerlendirmesi / Zeynep Kerman Sefiller’in Türkçeye İlk Çevirileri Üzerine / Server Tanilli – Tanzimat Edebiyatında “Victor Hugo” Olayı / Kemal Özmen – L’image du Turc dans Les Orientales De Victor Hugo / Ekrem Aksoy – Özlem Kasap – Namık Kemal ve Abdülhak Hamid’de Victor Hugo Etkileri / Abdülhalim Aydın – Ce siècle avait deux ans … / Pierre Brunel – Hugo, l’Orient et l’histoire dans La Légende des siècles / Pierre Laforgue – Notre-Dame de Paris: un opéra fabuleux / Tuğrul İnal – Arzu Kunt – Polpyhonie et énonciation d ans Les Contemplations de Victor Hugo / Zeynel Kıran, Zeynep Mennan Bir İdam Mahkûmunun Son Günü’nün Tanığı Victor Hugot / Tanju İnal – “Ne Yazık ki Victor Hugo…” / Cengiz Ertem – Hugo’nun “Albert Dürer’e” Şiirinden Baudelaire’in “Uyuşumlar”ına / Abidin Emre, Nizamettin Kasap – Victor Hugo’nun Siyasi Düşüncelerinin Evrenselliği ve Türkiye / Ünsal Yavuz – Victor Hugo’yu Resimlerinden Okumak / Bahadır Gülmez

CHARHLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (X) DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (X)
Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma / Tuğrul İnal Le Balcon: Balkon / Abidin Emre – Baudelaire’de Ölümün Bilinmeyen Yüzü / Nedim Kula – La magie et le langage chez Baudelaire / M. Emin Özcan – Baudelaire ve Necip Fazıl’da İç Hesaplaşma / Galip Baldıran – Türkçede Charles Baudelaire / Zeynep Kerman, İnci Enginün

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Batı Edebiyatında Sömürgecilik Sonrası (Post-Colonial) Edebiyatı Kavramı ve Üç Yazar: V.S. Naipaul, Timothy Mo, Kazuo Ishiguro / Oya Batum Menteşe – L’informatique: l’instrument de l’uniformisation ou de la préservation de la diversité des langues et des cultures / Aydın Köksal Ayrı Yol’da “Anlatıcı Ben’in Özellikleri / Ertuğrul İşler – Descartes’çı Bilimin Çıkmazı / Kurtuluş Dinçer – Perrault’dan Rowling’e Masalların Sihirli Dünyası / Sibel Bozbeyoğlu – Doğu Seyahatnameleri’nde Türkçe Sözcükler / Arzu Etensel İldem – Vergillius Örneği : Rönesans İngiliz Edebiyatı Türk ve Üslûp Sorunu / Himmet Umunç – Paul Valéry et lon Barbu / Lelia Trocan – L’écrivain français Paul Claudel, poète et dramaturge, frére de Camille, ami de Rosalie / Thrérèse Mourlevat – Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk-Fransız İlişkileri Açısından Pierre Loti / Bilgi Yavuz – La conception du sacerdoce dans l’œuvre de Bernanos / Alexsandra Grybowska – Örgü-Metin / Kubilay Aktulum – “Olmak ya da Olmamak” Olur mu? / Bülent Bozkurt – Origine du désaccord des grammairiens modernes / Nevin Haddad – L’importance du français en tant que langue étrangère (en Turquie et dans le monde) / Şahali Aydoğdu – L’art comme moyen de la recherche du sens caché du monde, un courant millénaire de Platon à Hugo / Alparslan Yasa – Fransızcadan Türkçeye Çevrilen Romanlar (III) (1850 – 1928 Yılları Arasında Arap ve Ermeni Harfleriyle Kitap Halinde Basılanlar) / S. Dilek Yalçın Çelik

Leave a Comment