Ortak Kitap No : 14 – 2002

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (VIII) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (VIII)

Baudelaire’in Palyaço Olarak Portresi / Tuğrul İnal – Baudelaire ve Şeytan / A. Hamit Sunal – Baudelaire’in Yasaklı Şiirlerinde Yazınsal Güzellikler / Nedim Kula – İki Şehir Bir Şiir / Abidin Emre – Albatros, revenant, lecteur et spleen / M. Emine Özcan

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Bir Metinlerarası Şair: Ahmet Muhip Dıranas / Kemal Özmen – Paul Eluard ve Nazım Hikmet Şiirinde Özgürlük ve Direniş / Galip Baldıran – Türkçe’den Fransızca’ya Yunus Emre / Tanju İnal – Ronsard’ın “Helene İçin Sone” Adlı Şiirinde Söylemsel Öğelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme / Zeynep (Oral) Alp – Murathan Mungan’ın Üç Aynalı Kırk Odası’nda Postmodern Yaklaşımlar / Tuna Ertem – Türk ve Fransız Romanlarında Ermeniler / Ekrem Aksoy – Değişik Metinler Kavşağında Bir Roman: Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ı / Tülay Akkoyun – Lectures parallèles (Marguerite Yourcenar et Vintila Horia) / Lelia Trocan – Tahar Ben Jelloun: cette aveuglante absence de lumière / Ayşe Alper – İki Karşıt Eyleyenin Anlatısal Serüveni: Gide’in Lafcadio ve Bernard’ı / Ertuğrul İşler – L’espace répétitif dans Le chercheur d’or de J.M.G. Le Clezio- Gecenin Dibine Yolculuk Adlı Romanında Céline’in Hiçlik Düşüncesi ve Anlatım Sanatı / Gülser Çetin – Fransız Gezginlerin Gözüyle Tanzimat / Arzu Etensel İldem – Fransızca’dan Türkçe’ye Çevrilen Romanlar (I) Dilek (Yalçın) Çelik – Eugène lonesco’nun Amêdée ya da Onda Nasıl Kutulmalı Adlı Oyununda Bir İmge: Ceset / Ayten Er – Analyse du comique dans Amédée ou comment s’en débarasser d’lonesco / Şengül Kocaman – Platon’da ve Aristoteles’te Sanat Yapıtının Etkisi / Hülya Yetişken – Anlatıda Uzatı / Kubilay Atkulum – Bana Dünyayı Öğret – Dilbilimsel Bir Yorum / Armağan Ethemoğlu – Bir Eğretileme Olgusu: Kısa öykü – Kısa Öyküde Bir Söz Sanatı: Eğretileme, Toplumsal Boyut ve Dilbilimsel Yaklaşımı / Aysu Erden – Kadın ve Dil: Dilbilimde Farklı Yaklaşımlar / Nalan Büyükkantarcıoğlu.

Leave a Comment