Ortak Kitap No : 13 – 2001

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (VIII) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (VIII) Evvel Zaman – “La Vie antérieure” – İçin Lirik Bir Deneme / Tuğrul İnal – Bengi Bir Başdönmesi ve “Güzün Şarkısı” Abidin Emre – Baudelaire ve Haşim’in Dizelerinde Akşamın Hüznü / Nedim Kula – Paris Sıkıntısı’nda “Modern Yaşamın Ressamı” / M. Emine Özcan – Baudelaire’in “Harmonie du Soir” Adlı Şiirinin Türkçe Çevirileri Üzerine Bir İnceleme / Zeynep (Oral) Alp

JACQUES PRÉVERT ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER JACQUES PRÉVERT
Zamanın Öyküsünden İnsanın Zaman Öyküsüne Bir Prévert Şiiri / Kemal Özmen –Prévert et ses Paroles iconoclastes / Gül Tekay Baysan – Güncelin Evrensel Temalarla İşlenişinden Doğan Yeni Türkü / Nedim Kula – Jacques Prévert / Abidin Emre – Jacques Prévert’in Şirine Kuramsal ve Uygulamalı Bir Yaklaşım / Tuğrul İnal

LOUIS ARAGON ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER LOUIS ARAGON
La Multiplicité de l’un et / ou une écriture polyphonique du Fou d’Elsa de Louis Aragon / Ayla Gökmen – Hayatımın Bilançosu: Tiyatro / Roman / Bahadır Gülmez – Aragon’un Son Romanları ve Henri Matisse, Roman Çerçevesinde / Bahadır Gülmez – Louis Aragon’un Blanche l’Oubli Adlı Romanında Dilbilimin İzleri ve Romanın Tanımı / Kubilay Aktulum – Louis Aragon’un Yazı Yönteminin Bir Yönü : Örtük Alıntıdan Kolaja / Kubilay Aktulum

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Türk Romanının Doğuşu ve Fransız Popüler Romanları / Sıddıka Dilek Yalçın – Imagologie et hérméneutique (Pascal) / Lelia Trocan – Montaigne – Malraux : Ölüm ve Yaratıcılık / Jale Erlat – “Aydınlanma” Üzerine / İsmail H. Demirdöven – La Transformation de l’image de la femme turque dans les oeuvres de Pierre Loti et de Claude Frarrèe / Arzu Etensel İldem – Celal Nur ileri ve Pierre Loti’nin Romanlarında Türk Kadını İmgesi / Serdar Ünal – Yazınsal Yaratının Yaşamsal Boyutla Buluştuğu Bir Öykücü : Maupassant ve Lui? Le Horla, Qui Sait? / Abdülhalim Aydın – Romain Gary (Emile Ajar) nin Roman Serüveni ve Kral Salomon’un Bunalımı Adlı Romanını Çözümlemesi / Mükremin Yaman – Albert Camus’nün Yanlışlık Adlı Oyununda Kişi – Uzam İlişkisi / Ayten Er – Analyse de la communication narrative dans La chute d’Albert Camus / İlhami Sığırcı – Eugéne lonesco ve Yansızlık / Abdüllatif Acarlıoğlu – La Gratuité et les personnages ionesciens / Arzu Kunt, Michel Butor’un L’Emploi du Temps’ı ya da Labirentleşmiş, Kentlerde Çağdaş Mitoslar / Ayfer Sarıbülbül Ateş L”Invitée: roan de conflit de consciences / Nizamettip Kasap – Trois lecteurs de Jean Genet / François Bizet-Analyse sémantique de la métaphore célinienne / Gülser Rehber Çetin – Oğuz Tansel ve Paul Eluard Şiirinde Benzer İmgeler / Galip Baldıran – La présence de la maladie dans l’oeuvre romanesque de Marguerite Yourcenar / Naime Yaramanoğlu – Anadolu’da Bir Gezgin: “Jacques La carriére / Nurmelek Demir – Tarih yazımcı Postmodern Roman / Serpil Oppermann – Tiyatroda Katharsis Etkisinin Ruhbilimsel Boyutu / Mehmet Takkaç – Bebek Krubanov – Sanatın Verdiği Mutluluk (Dilbilimsel Bir Yorum) / Armağan Ethemoğlu – 20. Yüzyılın Karikatürü / Necdet Sümer – Birinci Frankofoni Kurultayı / Ali Demir – Birinci Frankofoni Kurultayı Sonuç Bildirgesi / Ali Demir

Leave a Comment