Ortak Kitap No : 11 – 1999

CHARLES BAUDELAIRE ÖZEL BÖLÜMÜ (VI) / DOSSIER CHARLES BAUDELAIRE (VI) Zaman Hırsız Saksağan / Çalarsaat – L’Horloge / Tuğrul İnal – Michael Breeker’in Tales from the Hudson Albümünde ve Baudelaire Şiirinde Mavi Tınılar / Abidin Emre – Baudelaire ve Kadın / Nedim Kula – Paris Sıkıntısı’nda Fantastik ve Alegori / M. Emin Özcan – Walter Benjamin’in “Charles Baudelaire” İncelemesinde Modren Sanatçının Durumu / Nihal Ülner

HENRI MICHAUX ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER HENRI MICHAUX
Henri Michaux’un Şiirine Bir Yaklaşım / Tuğrul İnal – Le goût d’insuffisance et d’invention fanstastique chez Henri Michaux / Cengiz Ertem – Henri Michaux’un Lointain intérieur (İç Uzaklık) Yapıtındaki Düzyazılarına Çözümsel Bir Yaklaşım / Nedim Kula – Au seuil du non-être / Réflexion sur “la Ralentie” et “Iniji” de Henri Michaux / Simone Luise Artuk – Henri Michaux’un ve Franz Kafka’nın Yapıtlarında Yargının Güce / Cengiz Ertem – Henri Michaux’un Şiirinden Yansıyan Özellikleri / Nedim Kula

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
“Nerede Antigone”? / Kemal Özmen – Eleştiri ve Ahmet Oktay Üzerine / İsmail Demirdöven – Emilie du Châtelet ve Mutluluk Düşüncesi / Jale Erlat – Candide’nin İki Çevirisi Üzerine Düşünceler / Sibel Bozbeyoğlu – La critique religieuse dans Candide de Voltaire / Abdülhalim Aydın – Rousseau’nun Son Yapıtında Yalnız Adam İmgesi / Yavuz Kızılçim – L’image comparée du grec et du turc chez les voyageurs français de la première motié du XIXe siècle / Arzu Etensel İldem – Geçmişten Bugüne Türklerde Yabancı Dil / Bir Örnek: Fransızca / Ekrem Aksoy – Demokritos Gibi / Ankara’da Ekim Ayının Son Günleri ve Dijon Hardalının Tadı / Tanju İnal – Vers Le VIIIe sommet de la Francophonie / La fanfue Franco – Acadienne / Ayşe Alper – Les “Autres” Anciens… / Levent Yılmaz – Metinlerarası İmgeler / Kubilay Aktulum – Le problème d’utopie dans Les Mouchoirs Rouges de Chalet de Michael Rogin / Tülin Deniz – Ionesco’nun Kel Şarkıcı Adlı Oyunun Çevirileri Üzerine Bir İnceleme / Suna Timur Ağıldere – L’univers sensible dans La Peste (I) / Nedret Öztokat – Le défi volié de la parole de Négovan Rajic à la postérité / Ljilijana Matic – Kitap Raporu / Kubilay Aktulum.

Leave a Comment