Ortak Kitabı No : 39 – 2021

Jenerik

Editörden

METİN TURAN DOSYASI
DOSSIER METİN TURAN

Metin Turan’ın Poetikası için Bir Empati Denemesi

Tuğrul İnal

Döngüsel Zaman Unsurları Bağlamında Metin Turan Şiiri

Aynur Koçak

Metin Turan’ın Halk Edebiyatı Üzerine Çalışmaları

Hale Seval

Metin Turan’ın Şiirlerinde Kullanılan Zaman

Ali Algül

Bir Halkbilim Neferi Metin Turan’ı Anlamak

Hanife Nalan Genç

METİNLERARASILIK DOSYASI
DOSSIER INTERTEXTUALITÉ

Médées de Gilda Piersanti, une tragédie du quotidien

Katherine Rondou

La Satire des Salons de Diderot

Rodrigue Boulingui

L’intertextualité et la représentation de l’amour dans Une lettre trouvée sur un noyé de Guy de Maupassant

Salsabil Gouider

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER DOSYASI
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ataol Behramoğlu’nun Bir Gün Mutlaka Şiirini Yeniden Okumak…

Şiirsel Eşzamanlılık Üzerine Bir İnceleme

Kemal Özmen

L’Algérie d’Albert Camus 60 ans après sa mort

Arzu Etensel İldem

Hippolytos-Phaedra-Phèdre Mitolojik Konunun Euripides, Seneca, Racine Tarafından Trajediye Dönüştürülmesi

Nedim Kula

B-M. Koltès’in Ormanlardan Hemen Önceki Gece Adlı Oyununda Bellek

Tülünay Dalak

Kitonyen Ana Tanrıçaya Dönüş: Beloved Ve Medea. Stimmen’ da Anaerki

Medine Sivri – Arzu Yetim

21. Yüzyıl Fransız Edebiyatında Sosyal Deney Örneği Olarak Yazın ve Eric Chauvier’nin Anthropologie adlı Romanı

Gülser Çetin

Yaşar Kemal’in Yazın Dünyasında Doğa Etiği: Deniz ve Toprak

Seza Yılancıoğlu

İki Zola : Deneysel Romancı ve Denek

Gül Tekay Baysan

XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Fransa’da Kadın Bilim İnsanları

Jale Erlat

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi et Montesquieu

Ekrem Aksoy

Özgür Sanatın Savunusu: Yakup Kadri Ve André Malraux Sovyet Yazarları Birinci Kongresi’nde-1934

Engin Bezci

Pascal Quignard’ın Villa Amalia Adlı Romanında Estetik Alımlama ve Öznenin Kimliksel Dönüşümü

Seldağ Bankır Mesçioğlu

Philippe Claudel’in Köpek Takımadaları Romanında Alegorik Anlatıa

Bülent Çağlakpınar

 

Geçmiş sayılar