Ortak Kitabı No : 36 – 2020

Jenerik Dosyası

Editörden
Tuğrul İNAL

BAUDELAIRE DOSYASI (XXVII) / DOSSIER BAUDELAIRE (XXVII)

Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma XVIII – Senfonik Şiir XII Bir “Tür” Şiir-Tiyatro İçin Bir Empati Denemesi
Tuğrul İnal
“Modern Hayatın Ressamı” Gözüyle Paris’ten Şiirsel Yoksulluk Manzaraları
Nedim Kula
Baudelaire’in Kötülük Çiçekleri’nde Şiddet
Şevket Kadıoğlu
Baudelaire ve Uyar’da Kent Sıkıntısı
Yavuz Kızılçim
Les figures du bohème dans l’oeuvre de Baudelaire
Saadia Rahali
La modernité poétique baudelairienne
Abdelhakim Moucherif

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER DOSYASI / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Faust Miti Üzerine… Bizim Neden Bir Faust’umuz Yok ? (I)
Kemal Özmen
« Annie », le premier amour d’Apollinaire, perdue et retrouvée : histoire d’une longue enquête littéraire
Claude-Alain Chevallier
Gerçeğin Peşinde İki Kadın Marguerite Duras ve Leyla Erbil
Sevim Akten
Söylenden Romana Bir Uygulama Michel Tournier’nin Cuma ya da Yaban Yaşamı
Osman Senemoğlu
Salt Şiir : Valéry’den Edgar Poe’ya
Fahrettin Arslan
Edebiyata Yansımalarıyla Kraliçe I. Elizabeth ile Alençon ve Anjou Dükü François Hercule’ün Evlilik Görüşmeleri
Hande Seber
Adalet Ağaoğlu’nun Yazınsal Özellikleri: Romantik Bir Viyana Yazı
S. Seza Yılancıoğlu
Beckett’in Kısa Filmlerinde İnsanın Konumu
Aylin Bayrakçeken Akın
Dépouillement formel et transmutation du vide dans Si la musique doit mourir de Tahar Bekri
Maroua Derouiche
Osman Hamdi Bey’in Komedileri
Ekrem Aksoy
Cumhuriyet’in İlk Yıllarındaki Türk Tiyatrosu’na Genel Bir Bakış
Ali Algül
Tanıtım – Salt Şiir
Henri Brémond – Çev. Fahrettin Arslan

Tarama Yayınlar

Leave a Comment