Ortak Kitabı No : 35 – 2019

NERVAL ÖZEL BÖLÜMÜ II / DOSSIER NERVAL

Masalsı Bir Opera-Sylvie Bir “Tür” Şiir-Tiyatro İçin Bir Empati Denemesi / Tuğrul İnal – Bir Aurélia Okuması: Şairin Don Quichote Olarak Portresi / M. Emin Özcan –  Çağdaş Türk Edebiyatının Bazı Yazarları-Şairleri Üzerinde Gérard De Nerval’ın Etkisi / Nedim Kula

METİNLERARASILIK ÖZEL BÖLÜMÜ / DOSSIER INTERTEXTUALITÉ

Entre auditeur et voyeur: Lire la lectrice sur la page, le corps et à l’écran / Elise BouhetValmont De Forman par rapport aux Liaisons Dangereuses De Frears / Luisa Messina – Moda ve Metinlerarasılık I: Roland Barthes’in Moda Dizgesi / Kubilay Aktulum

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Fransız Romanı Türk Romanı / Ekrem Aksoy – Oyun Yerelleştirmesi Alanında Oyuncu Müdahilliği: Türkiye’de Oyun Yerelleştirme Alanı Örneğinde Netnografik Bir İnceleme /Selahattin Karagöz – Emine Bogenç Demirel – Assia Djébar ve Maissa Bey’in Yapıtlarında Kültürel Melezlik / S. Seza Yılancıoğlu – Orhan Duru Öykülerinde Cinsellik İzleğinin Ele Alınışı
/ Nazlı Memiş Baytimur – Şiir Çevirisi ve Orhan Veli Şiirlerinin Fransızca Çevirileri Üzerine (II) /Nizamettin Kasap – Une étude de l’écriture minimaliste: Palafox et La Nébuleuse Du Crabe D’eric Chevillard / Sinem Dündar & Ali Tilbe – Âşıklıktan Paranoyaklığa Doğru Yol Alan Dul Bir Kadın / Türkân Yeşilyurt – Aganta Burina Burinata’da Suyun Tinçözümlemesi / Hasan İlkay Al – Questions à la Zola: Comment on meurt, comment on tue? / Gül Tekay Baysan Charlotte Delbo’nun Auschwitz’in Külleri Başlıklı Üçlemesinde Aklın Akılalmaz Kötülük ile Mücadelesi / Çağrı Eroğlu – Annie Ernaux’nun Kürtaj’ında “Abjekt” Olanı Yazma Güçlüğü
Eylem Aksoy Alp – Méloforme Dans L’Univers De La Création Littéraire de Pascal Quignard
Simay Turan – Montaigne’de Şiir Üzerine Düşünceler / Nedim Kula – Maurice Merleau-Ponty ve Resimlerarasılık Sürecinde Çevirinin Yeri / Füsun Ataseven – Asena Kaya

Kitap Tanıtımı – La Littérature Comparée / Abdulfettah İmamoğlu

 

Leave a Comment