Fransız İhtilali Özel Sayısı Ortak Kitap No : 1-1989

TARİH
Fransız İhtilali Üzerine Düşünceler / Sinan Akşin – L’éloquence révolutionnaire (Naissance, apogée et postérité / Jean-Louis Matte-i – Fransız ve Türk İnkilaplarının Etkileşimi/ Muzaffer Tufay – 1789 İhtilali Döneminde Fransız Ordusu / Özgür Özen – Kentsoyluların “Uzun Yürüyüşü” ve 1789 / Ali Kaş – Liberté, égalité, fraternité. La Révolution face à un defi / Christian Champiré – Fransız Devrimi Düşünce ve Kurumlarının Türkiye Cumhuriyetine Yansıması / Ünsal Yavuz SANAT TARİHİ – Fransız Devrimi ve Neo-Klasik Üslup / Filiz Yenişehirlioğlu

DÜŞÜN
Encylopédie ve Fransız Devrimi / Gönül Yılmaz – Concepts de base de notre République / Şahin Yenişehirlioğlu – Fransız Devriminin Toplumsal ve Düşünsel Temelleri / İnan Öze – Jean- Jacques Rousseau ve Fransız Devrimi / A. Necmi Yaşar – Voltaire, ses limites, ses audaces, annonciateur d’une déclaration des troits de l’homme qui lui ressemble/Jale Erlat – Fransız İhtilali ve Kadın Kahramanlar / Füsun Ataseven (Bilir)

DİLBİLİM
Réflexions linguistiques sous la Révolution / Gülnihal Gülmez

FRANSIZ EDEBİYATI (TOPLUM VE EDEBİYAT)
Fransız İhtilalinde Tiyatro / Leyla Tecer – Figaro’nun Düğünü ve Fransız Devrimi / Nevzat Yılmaz – 1789 + 1 = 1789 / Bahadır Gülmez – 1789 Paris’inden Görüntüler / Tanju İnal – 14 Temmuz ya da Bastil’in Derinliklerine İniş / Kemal Özmen – Anatole France’in Gözüyle Fransız Devrimi / Tuna Ertem – Le fanatisme des jacobins dans “Les dieuq ont soif” d’Anatole France / Müge (Güven) Şeneri – Balzac ve Devrim / Tahsin Yücel – La Révolution et ses référents dans “Une ténébreuse affaire” de Balzac / Ayşe (Eziler) Kıran – Présence d’André Chénier / Neriman Eratalay – Tırpanlanan Başak : André Chénier / Abidin Emmre – Napolyon ve Oidipus ikileminde Garip Bir Tıp: Gérard de Nerval / Tuğrul İnal

ALMAN EDEBİYATI
Goethe ve Fransız Devrimi / Gürsel Aytaç – Georg Büchner ve Danton’un Ölümü / Hüseyin Salihoğlu

İSPANYOL EDEBİYATI
İspanya’da bir Montesquieu: Jose Cadalso / Yıldız Canpolat

İTALYAN EDEBİYATI
Fransız Devriminin İtalya’ya Etkileri ve 1799 Napoli Devrimi / Durdu Kundakçı

İNGİLİZ EDEBİYATI
İngiliz Çağdaşlarından Fransız İhtilali Üzerine Bazı Düşünceler / Gülsen Canlı – Fransız Devrimi ve 19. Yüzyıl İngiliz Yazını / Dilek Doltaş –1789 Fransız İhtilali ve İngiliz Romantikler / Deniz Bozer – DickenS’in İki Şehrin Hikayesi ve Fransız Devrimi / Semiramis Kantel – Düşünce, Devrim ve Yorum / Oya (Batum) Menteşe

AMERİKAN EDEBİYATI
Amerikan Devriminde Fransız Devrimine, Fransa’dan Amerika’ya / Sevinç Özer

Leave a Comment