Dergi Hakkında

Derginin amacı:

Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları Ortak Kitabı FRANKOFONİ’nin amacı Türk edebiyatı, Fransız edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim ve çeviribilim alanlarında Türk ve yabancı araştırmacıların özgün incelemelerini yayımlayarak ulusal ve uluslararası planda bilime ve kültüre katkıda bulunmaktır.

Derginin kapsamı:

FRANKOFONİ Ortak Kitabı 1989 yılından bu yana Fransız edebiyatı, Türk edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim ve çeviribilim alanlarında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma makalelerine yer vermektedir.

FRANKOFONİ Ortak Kitabı’nın her sayısında özel bölümler de yayımlanmaktadır. İlk sayıdan itibaren yayımlanan özel bölümler aşağıdaki gibidir:

1789 Fransız İhtilali Özel Sayısı

Camus Özel Bölümü

Çeviri Özel Bölümü (I / II / III / IV)

İletişim Özel Bölümü

Rimbaud Özel Bölümü

Cahit Külebi Özel Bölümü

Montaigne Özel Bölümü

Nerval Özel Bölümü (I / II)

Maupassant Özel Bölümü

Marguerite Duras Özel Bölümü (I / II/ III)

Voltaire Özel Bölümü

Bilge Karasu Özel Bölümü

Paul Eluard Özel Bölümü

Marcel Proust Özel Bölümü

Henri Michaux Özel Bölümü (I / II)

Aloysius Bertrand Özel Bölümü

Jacques Prévert Özel Bölümü

Louis Aragon Özel Bölümü

Victor Hugo Özel Bölümü

Uluslararası P.E.N Kulüp Özel Bölümü

Jean-Paul Sartre Özel Bölümü

Frankofoni Özel Bölümü

Nurullah Ataç Özel Bölümü

Halikarnas Balıkçısı Özel Bölümü

Hale Seval Özel Bölümü

Ziya Osman Saba Özel Bölümü

André Malraux Özel Bölümü (I / II / III)

Metinlerarasılık Özel Bölümü (I / II / III)

Cahit Sıtkı Tarancı Özel Bölümü

Nedim Gürsel Özel Bölümü

Orhan Veli Özel Bölümü

Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Bölümü

Amin Maalouf Özel Bölümü

Metinlerarasılık ve Sinema Özel Bölümü (I / II)

Adalet Ağaoğlu Özel Bölümü

Baudelaire Özel Bölümü ( I – XXVI)

Ayrıca, her sayıda Çeşitli İncelemeler başlığı altında toplanan araştırma/inceleme makaleleri yayımlanmaktadır.

Uluslararası hakemli bir dergi olan FRANKOFONİ’ye Türkçe ve Fransızca olarak hazırlanan özgün yazılar kabul edilmektedir.

Frankofoni Ortak Kitabı MLA (Modern Language Association of America) kapsamındadır.