Editorial Board

Kemal ÖZMEN (Hacettepe Üniversitesi),

Arzu ETENSEL İLDEM (Ankara Üniversitesi),

Gül TEKAY BAYSAN (Gazi Üniversitesi),

Emine DEMİREL (Yıldız Teknik Üniversitesi),

Seza YILANCIOĞLU (Galatasaray Üniversitesi),

Özlem KASAP (Hacettepe Üniversitesi),

Şirin YENER (Bilkent Üniversitesi),

Pierre BASTIN (Hacettepe Üniversitesi)