Volume: 38 – 2021

Jenerik

Editörden

In memoriam Abidin Emre

BAUDELAIRE DOSYASI (XXVIII) / DOSSIER BAUDELAIRE (XXVIII)

Baudelaire için Dramatik Bir Okuma XIX Senfonik Şiir XIII Bir “Tür” Şiir-Tiyatro için Bir Empati Denemesi
Tuğrul İnal

Baudelaire’in Edebiyat Heveslisi Gençlere Tavsiyeleri
Nedim Kula

Baudelaire’in Bakışı: Jules Verne, Edgar Allan Poe
M.Emin Özcan

ÇEVİRİ DOSYASI / DOSSIER TRADUCTION

Teknik Çeviri Alanında Yaratıcı Pratik Yöntemler: YÜciTA Çeviri Projesi
Emine Bogenç Demirel – Murat Onur Sabaz

Hukuk Çevirisi Ekseninde Avrupa Birliği Terim Veritabanı: IATE
Deniz Kurmel

Çeviri Metnin Değerlendirilmesine İlişkin Sosyolojik Bir Bakış: ‘The Angel of The Odd’ ‘L’ange Du Bızarre’ ve ‘Garabet Meleği’”

Ayşe Ayhan

Bir Başka Çeviri Eğitimi: Yeni Medya Sanatları Ve Transdisipliner Çeviri Deneyimleri
Zeynep Görgüler

His ve Duyguları Olan Varlık Olarak Hayvan ve Bu Bakışın Fransız Yazınındaki Habercileri
Fulya Marmara

ÇEŞİTLİ İNCELEMELER DOSYASI / CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Madame Pylinska et le secret de Chopin d’Eric-Emmanuel Schmitt: du parcours initiatique au parcours narratif
Nedret Öztokat Kılıçeri

Le créole comme langue de mémoire et de résilience dans les romans de Gisèle Pineau
Vassiliki Lalagianni

Entre créole et français : la langue de Raphaël Confiant dans Eau de café
Arzu Etensel İldem

Tanpınar Şiirinde Yaratıcı Benliğin Kozmogoni İzleri
Aynur Koçak

Kayıp Romanın İzinde: Ahmet Mithat Efendi’nin Voltaire Yirmi Yaşında Romanı Üzerine Bir İnceleme
Engin Bezci

La notion de l’écriture féminine et sa représentation littéraire dans Ombre Sultane d’Assia Djebar
Maria Spiridopoulou

Chateaubriand en Amérique ou le Tartarin de Saint-Malo
Claude-Alain Chevallier

Simone de Beauvoir’ın Moskova’da Yanlış Anlama Adlı Öyküsünde Öznellik ve Öteki Algısı
Selin Gürses Şanbay

Michel Houellebecq’in Soumission adlı Romanında Joris-Karl Huysmans’ı Okumak
Mükremin Yaman

Göstergebilim ve Söylemsel Yapı
Ali Pulat – Kaan Tanyeri

Yazınsal, Görsel ve İşitsel Söylemi Birleştiren Deneysel Yazın Anlayışı: Zarftaki İnsanlar
Buket Altınbüken Karslı

Temps a-chronologique et autobiographique « dynamique » dans
W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec
Hind Lahmami

SÖYLEŞİ / ENTRETIEN

Türkiye’de Felsefe Eğitimi Üzerine Düşünceler
Şahin Yenişehirlioğlu

KİTAP TANITIMI / PUBLICATIONS

Kitap Tanıtımı

Geçmiş sayılar