Year: 2022

Volume: 40 – 2022

Jenerik Editörden BAUDELAIRE DOSYASI (XXIX) DOSSIER BAUDELAIRE (XXIX) In memoriam Yrd. Doç. Dr. Özkan Göksu Baudelaire için Dramatik Bir Okuma XX Senfonik Şiir XIV Bir “Tür” Şiir-Tiyatro için Bir Empati Denemesi Tuğrul İnal Düşünceler Labirentinde Baudelaire’in Poe’su Nedim Kula Baudelaire’in...